Starterskit

Sinds vorige week staat een nieuwe versie van de starterskit op de website, met daarin nieuwe versies van de JSON voorbeeldbestanden. Hierin is belangrijke informatie te vinden voor bronhouders, dus download de starterskit en doe er je voordeel mee!

In de starterskit is onder andere te vinden:

  • Aanleverinstructie: Hierin staan alle technische stappen beschreven die nodig zijn om aan te sluiten op het REV
  • Voorbeeldbestanden JSON: De voorbeeldbestanden kunnen bronhouders gebruiken als hulpmiddel bij het aanmaken van JSON bestanden. Ze geven de structuur van de data aan die bronhouders kunnen aanleveren.
  • Stap voor Stap - Account aanvragen: informatie om de toegang tot het REV Portaal in orde te maken
  • Stap voor Stap - Conversie controleren: Een handleiding voor bronhouders over het gebruik van de BGM Module voor de conversie
  • Stap voor Stap - Upload Module: Een handleiding over het gebruik van de Upload Module in het REV Portaal