FAQ alle data opvraagbaar

Op de website van het Register externe veiligheidsrisico’s (REV) staan antwoorden op veelgestelde vragen. Deze pagina blijft in ontwikkeling en we plaatsen hier regelmatig nieuwe inhoud bij. Recent is het antwoord op onderstaande vraag erbij gekomen.

Is alle data in het REV opvraagbaar?

Of alleen de data die de bronhouder zelf heeft aangeleverd?

 

Antwoord:

De bedoeling is dat alle data opvraagbaar is voor de bronhouders. Op die manier kan een bronhouder via zijn eigen zaaksysteem bijvoorbeeld ook data inzien van buurtgemeenten die hij nodig heeft bij het opstellen van een omgevingsplan.

Het REV kan alleen benaderd worden door gebruikers die geregistreerd zijn. Het REV onderscheidt drie rollen:

1. REV bronhouder: kan zijn/haar eigen data aanleveren, vernieuwen en verwijderen. Een REV bronhouder kan ook alle data uit het REV opvragen;

2. REV afnemer: kan alleen data zoeken en opvragen uit het REV;

3. REV beheerder: kan nieuwe gebruikers registreren en beheren en een rol toekennen aan een gebruiker

 

Meer faq's

Meer vragen en antwoorden over het REV zijn ook terug te vinden op de FAQ-pagina’s van de REV-site. Via deze site houden we u op de hoogte van de voortgang van het REV.