IMEV Totaal oktober 2020 v1

Op 31 oktober is het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) 2.0 vastgesteld door het ministerie van IenW. Dit Informatiemodel beschrijft de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op basis van het informatiemodel kan een gebruiker van het Register Externe Veiligheid (REV) zich een beeld vormen van de data die door het REV worden aangeboden en de data inhoudelijk interpreteren. Bronhouders die data aanleveren aan het REV gebruiken het IMEV voor het inrichten van hun gegevenshuishouding en het aanleveren van data aan het REV. Daarnaast zijn onderdelen van het informatiemodel nodig voor het inrichten van datakoppelingen met het REV.

Het informatiemodel is gepubliceerd op de website van Geonovum.