Wij als REV-team kregen in de afgelopen tijd meerdere malen signalen dat bepaalde risicovolle activiteiten nog niet (of niet op een juiste manier) in het Bal en Bkl staan. Een voorbeeld hiervan dat vaker terugkomt, is de opslag van lithium-ionbatterijen. In het kader van de energietransitie en andere ontwikkelingen zijn er echter meerdere activiteiten die relatief nieuw zijn. En waarvan wellicht de wens bestaat dat deze in het Bal en Bkl als milieubelastende activiteit komen te staan.

Het is goed om te weten dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel van deze activiteiten wel in beeld heeft. En van plan is om wijzigingen aan het Bal en Bkl aan te brengen voor nieuwe activiteiten. Maar dit vergt in sommige gevallen extra onderzoek, bijvoorbeeld naar welke afstanden dan moeten gelden. Of er spelen andere overwegingen mee waar eerst een zorgvuldig afweging nodig is. Dit betekent dat geen termijn bekend is voor het toevoegen van nieuwe activiteiten in het Bal en Bkl. Ook is niet vooraf te bepalen of ze uiteindelijk daadwerkelijk worden toegevoegd aan het Bal en Bkl . Toch willen wij meegeven welke activiteiten nu in beeld zijn en mogelijk in de toekomst een plek krijgen in de regelgeving:

 • Tanken van vaartuigen met LNG en waterstof
 • Toevoegen gifwolkaandachtsgebied bij het basisnet
 • Herijking van de berekeningswijze voor het bepalen van de aandachtsgebieden
 • In Bkl bijlage VII opnemen van afstanden voor opstellen van meer dan 3 eenheden met gevaarlijke stoffen of langer dan 24 uur opstellen ervan
 • Onderwerpen op het gebied van de energietransitie, zoals:
  • waterstof door aardgasleidingen
  • productie van waterstof
  • opslag lithium-ionbatterijen (PGS 37)

Enkele kleinere wijzigingen staan al in het Verzamelbesluit 2023.

Een voorbeeld hiervan is dat eerder niet alle gegevens die van belang zijn voor de veiligheidsafstand gemeld hoefden te worden. In het verzamelbesluit staan daarom extra meldingsvereisten zoals de inhoud van een propaantank.