Ook dit jaar is er weer een online atlas werkconferentie en wel op 21 april. Het thema van dit jaar is “van praten naar doen”. In het plenaire deel is ook een plek voor het REV.  In een talkshow vertelt Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij I en W onder andere over de nieuwste ontwikkelingen rond het Register externe veiligheid.

Een van de workshopsessies gaat over het belang van een open overheid. De overheid wil meer openheid geven over wat zij doet. Veel overheidsinformatie is daarom openbaar, vrij te gebruiken en te verspreiden. Het Register Externe Veiligheid levert data die de Atlas als kaarten toont. Door deze kaarten krijgen burgers meer inzicht in bepaalde risico’s in hun leefomgeving. Dit geeft verschillende dilemma’s en keuzes met elk hun eigen voor en nadelen. De workshop is in handen van Guido Rijnja, communicatieadviseur / Algemene zaken.

U kunt zich hier opgeven voor de werkconferentie. Tot ziens op 21 april!