In het 23e bronhoudersoverleg vertelden wij kort iets over de Proeftuin Atlas Veiligheid. Dit is nu het Portaal Atlas Veiligheid (PAV). Het is alweer even geleden. Hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

Signalen

Velen van jullie hebben aangegeven dat de kaartviewer van de Atlas Leefomgeving lastig te gebruiken is bij professionele taken zoals vergunningverlening. De Atlas Leefomgeving kaartviewer heeft als doelgroep onder andere ‘burgers’. Burgerwensen en professionele wensen gaan minder goed samen. Een kaartviewer voor professioneel gebruik vereist vanzelfsprekend andere functionaliteiten en informatie. Daarbij kwam de Signaleringskaart vaak ter sprake. Daarom bleek het nuttig om een proef te starten voor een Atlas kaartviewer gericht op professionals in  omgevingsveiligheid.

Proef kaartviewer

Het (Proef) Portaal Atlas Veiligheid is dus een proefkaartviewer welke data van het Register Externe Veiligheid (REV) toont. De proef loopt tot eind 2024. In de tussentijd proberen wij samen met verschillende omgevingsveiligheidprofessionals een zo goed mogelijke kaartviewer te bouwen. Eind 2024 komt dan een besluitmoment of de kaartviewer wel of niet officieel te gebruiken zal zijn.

Inmiddels is er een werkgroep bezig met de uitfasering van de Signaleringskaart en het zo goed mogelijk verwerken van de functionaliteiten daarvan in de PAV. We werken in fases en starten met externe veiligheidskaarten. Als dit bevalt, zullen we ook de andere 'persona’s' verwerken.

Tot die tijd?

Ondertussen gaat het werken aan de Atlas Leefomgeving gewoon door met het aanpakken van het zogenoemde ‘laaghangend fruit’. De Atlas Leefomgeving en het (Proef) Portaal Atlas Veiligheid blijven naast elkaar bestaan. Pas na het besluit om de kaarten definitief los te trekken, verdwijnen de EV-kaarten uit de Atlas Leefomgeving. Wel blijven deze in samengevoegde vormen (Quickscan, aandachtsgebieden, kwetsbare gebouwen en locaties, en PR-contouren) beschikbaar voor burgers. Zo blijven burgers toegang hebben tot alle informatie op een overzichtelijke manier. Ook de PAV zal openbaar toegankelijk blijven.

Doel

Ons doel: een platform waarop data over omgevingsveiligheid zo volledig mogelijk en op een juridisch kloppende manier ontsloten worden. Dat bruikbaar is als ondersteuning bij de werkzaamheden van professionele gebruikers en bronhouders.

We hopen op 12 september tijdens het REV congres een vergevorderde Atlas Veiligheid te kunnen laten zien.

Zet 12 september dus alvast in je agenda!