Op 15 november 2023 heeft de landelijke vuurwerkdag 2023 plaatsgevonden. Frans Geurts, senior-adviseur externe veiligheid, heeft vanuit het REV een presentatie gegeven over vuurwerkopslagen in het Register Externe Veiligheidsrisico’s, de vervanger van het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

Alle inrichtingen vanuit het RRGS zijn overgezet samen met nieuwe data, om het REV aan te vullen. Een aantal Omgevingsdiensten registreerden alle vuurwerkverkooppunten in het RRGS. In het REV is dit alleen verplicht bij verkooppunten met meer dan 10 ton vuurwerk.

Er wordt overwogen om ook de opslagen kleiner dan 10 ton toe te voegen aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Tot die tijd zijn deze activiteiten als restcategorie in het REV opgenomen. Als afsluiter is er ook nog uitgelegd hoe de Atlas Leefomgeving eruitziet.

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving staat een nieuwsbericht met daarin een link naar het gehele overzicht van de presentaties van de landelijke vuurwerkdag.