In het begin van dit jaar heeft de RUD Utrecht samen met Geodan een quickscan uitgevoerd. De informatiemanager Gerrit Hoffman en de EV-specialist Erik Ader zijn in overleg gegaan met Peter de Graaf en Romy van Veelen van Geodan. Op 4 thema's bekeken zij samen waar de RUD zich bevond in het aansluitproces op het REV. De conclusie en de concrete aanbevelingen leverden aanknopingspunten waar de RUD Utrecht nu verder mee kan gaan.

Kennis en bewustzijn

RUD Utrecht is zich voldoende bewust van het REV en wat dit zal betekenen voor de organisatie. Wat de RUD nog moet aanleveren is nog niet voldoende duidelijk. Een zogenaamde 'verschillentabel' is er nog niet. Welke activiteiten uit het RRGS straks overgezet zijn en wat zij zelf zullen aanleveren is nog niet helemaal bekend. De gemeente heeft hiervoor nog geen opdracht gegeven aan de RUD. Wel is er een strategie voor de langere termijn namelijk dat de RUD zelf een koppeling gaat maken met de Application Programming Interfaces (API). De RUD verwacht dat de deadline niet haalbaar is. De focus ligt daarom voorlopig op het beoordelen en aanvullen van de conversies in de Bevoegd Gezag Module (BGM).

Data en beheer

De RUD Utrecht heeft de meeste data in het zaaksysteem en het RRGS staan. De gegevens zijn niet compleet en er is  niet duidelijk welke attributen nieuw zijn. Hiervoor zal nog een inventarisatie en verzameling van aanvullende data plaatsvinden. Er is genoeg kennis in huis voor het begrijpen en uitleggen van het Informatie Model Externe Veiligheid (IMEV). Het IMEV maakt duidelijk welke velden verplicht zijn en welke niet. Vooral de nieuwe activiteiten vragen om extra inzet en capaciteit.

Technologie

De RUD kan qua technologie en benodigde kennis goed aansluiten op het REV. De technische voorzieningen zijn er. Wat alleen nog ontbreekt is de API voor het aanleveren vanuit de eigen informatievoorziening. Hier werkt de RUD aan. Daarnaast beschikt de RUD over ArcGIS, FME en een FME Server.

Governance

Één van de voornaamste knelpunten voor tijdig aansluiten is de capaciteit. Omdat er nog geen officiële opdracht is, is het ook nog niet geheel duidelijk voor welke activiteiten de organisatie straks aan de lat staat. Tevens is er nog geen plan van aanpak voor het inventariseren van de nieuwe objecten. Wanneer deze twee aspecten helder zijn, is een juiste inschatting van de benodigde capaciteit mogelijk.

Zelf deelnemen aan een quickscan

Voor RUD Utrecht  geeft de quickscan een duidelijk beeld over hoever ze zijn met de aansluiting op het REV.

Heb je interesse om deel te nemen aan een quickscan? Of wil je hierover verder praten? Neem dan contact op via REV@rws.nl.