In de InfoMil Actueel is een artikel verschenen over het Register externe veiligheidsrisico's (REV). Gegevens over externe veiligheidsrisico's verzamelen, beheren en weergeven gebeurt onder de Omgevingswet met het REV. Drie betrokkenen vertellen over de totstandkoming ervan en de vooruitzichten om de data te verbeelden. Lees het artikel hier.