Op 16 maart organiseerde REM-Automatisering een knoppensessie  voor de gebruikers van het pakket Open Wave. De nadruk van deze knoppensessie lag op het uitleg  geven aan gebruikers over dit pakket. De uitleg spitste zich vooral toe op het invullen van de externe veiligheidsgegevens in het zaaksysteem. Dit is namelijk belangrijk voor het goed kunnen koppelen aan het REV. Vanuit het Ministerie van IenW, Geodan en Rijkswaterstaat mochten een aantal collega’s meekijken bij deze sessie.

Het is REM-Automatisering gelukt om de applicatie Open Wave aan het Register Externe Veiligheid te koppelen. In Open Wave kunnen gebruikers de benodigde informatie invullen, waarna deze informatie met één knopdruk terecht komt in het REV.

Fons Verhoeven van REM-Automatisering demonstreerde in deze bijeenkomst hoe je een activiteit correct kan invoeren in Open Wave. Hiermee is het eerste schaap over de dam, dan volgen er hopelijk snel meer.