In de 16de en 17de bronhoudersoverleg, respectievelijk gehouden op 8 maart en 18 april van dit jaar, zijn de volgende onderwerpen toegelicht en besproken.


16de bronhoudersoverleg

- Demo van de EV kaarten op de Atlas Leefomgeving
- Demo van wijzigingen in de invoermodule release 1.7
- Stand van zaken datasets, stand van zaken (windmolens, KGL, propaan, M&R stations,
   mijnbouwlocatieactiviteit, aandachtsgebieden)
- Resultaten belronde onder omgevingsdiensten

17de bronhoudersoverleg

- Demo van wijzigingen invoermodule release 1.8
- Agenda OOR en expertgroep komende tijd
- Inwerkingtreding Ow en uitstel van 1 jaar (1januari 2025) voor bestaande activiteiten.
- Atlas Leefomgeving: windturbines

Van beide overleggen is een opname voorhanden. Op verzoek kunnen deze toegezonden worden. Stuur uw verzoek naar REV@rws.nl