Vanaf 1 februari 2023 staan de geconverteerde Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) gegevens voor buisleidingen in het Register Externe Veiligheid (REV). Daarnaast is het zo dat inmiddels een aantal bronhouders van buisleidingdata zelf een aansluiting op het REV hebben gerealiseerd. Daarmee krijgt het REV steeds meer gegevens. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven zich steeds beter een beeld vormen van de risico’s van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving.  

Met de verwachte invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt het REV de wettelijke aangewezen plaats voor het registreren van buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Zoals aangegeven in deze brief is het REV voor buisleidingen al sinds mei 2022 het vervangende register voor het RRGS.

In december 2022 stuurde het Ministerie van IenW een aanvullende brief naar de buisleidingeigenaren. Hierin legde het Ministerie uit hoe u uw data bij het REV kunt aanleveren. Als bronhouder voor buisleidingdata heeft u vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook een e-mail ontvangen over wat u kunt doen als u zelf data gaat aanleveren om het proces van aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u zelf besluit om data te gaan aanleveren dan kunt u een mail sturen aan onze helpdesk. Wij zorgen er dan voor dat de geconverteerde data uit het REV worden verwijderd zodat er geen verwarring ontstaan met de door u geüploade data.

Buisleidingdata zijn nu ook beschikbaar in de Atlas Leefomgeving, de viewer van het invoerportaal en via de WMS en WFS. Informatie over deze Web Map Service en Web Feature Service is te vinden op onze website op de pagina kaartbeelden. De geconverteerde data van de buisleidingen kunt u bekijken in de productieviewer van de Atlas Leefomgeving. Hierop zijn momenteel de buisleidingen aangegeven die direct door de bronhouders zijn aangeleverd en de uit het RRGS geconverteerde data. Het ministerie van IenW laat de aandachtsgebieden berekenen voor de buisleidingen en zal deze later dit jaar toevoegen.