Op 27 maart 2024 vond het jaarcongres Relevant plaats in het provinciehuis van Noord-Brabant. Het centrale thema waren de eerste ervaringen met omgevingsveiligheid in de Omgevingswet. Ook het REV-communicatieteam was hierbij aanwezig met een informerende stand gericht op het REV en Externe Veiligheid. Ook stond er een deelsessie op het programma over de vier meest relevante thema’s momenteel binnen het REV.

Het REV-team heeft een deelsessie gegeven op een informele manier, genaamd het REV-café. In

het REV-café stonden tafels met ieder een centraal thema:

  1. kwetsbare Gebouwen & Locaties
  2. informatie in de Atlas Leefomgeving
  3. datakwaliteit en
  4. aandachtsgebieden.

In het café stonden de volgende collega's klaar: Nienke Schuur (RWS), Mohamed el Allouchi (RWS), Michiel Feijt (RWS) en Robby Veders (IenW). Onder begeleiding van Rianne Dobbelsteen en Sofie Silva ging het café open.

In het café werd er op een leuke en informele manier informatie gedeeld over de verschillende tafels. Onder het genot van koffie en REV-cakejes konden deelnemers op een laagdrempelige manier vragen stellen en praten over de vier onderwerpen.

Kort terugkoppelend benoemen de sprekers de highlights van hun onderwerp:

Nienke schuur (kwetsbare gebouwen en locaties)

Aan deze gesprekstafel kwam het onderwerp bouwvoorschriften aan de orde. Het blijkt lastig voor bouwbedrijven om zich aan de voorzijde van een project aan de bouwvoorschriften te houden. Hierdoor is reparatie van afspraken achteraf vaak aan de orde. Een ander onderwerp ging over de toevoeging van KvK-nummers aan de basisdataset KGL. De zorgpunten waren of de basisdataset niet te complex zou worden en dat dit veel invoerwerk zou betekenen.

Mohamed El-Allouchi (informatie in de Atlas Leefomgeving)

De Atlas Leefomgeving ontsluit de data over Externe Veiligheid uit het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) in verschillende kaartlagen. De kaarten zijn een belangrijke bron van informatie voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers in het EV domein. De aanwezige deelnemers gingen in gesprek over hoe zij het gebruik van de kaarten ervaren. In de gesprekken kwamen de volgende vragen aan bod:

  • Is de informatie over externe veiligheid te vinden op de Atlas Leefomgeving?
  • Biedt de Atlas Leefomgeving voldoende informatie voor gebruik bij je werkzaamheden?
  • Welke bronnen voor EV data gebruiken de deelnemers naast de Atlas Leefomgeving?
  • Zijn er suggesties voor verbetering van de visualisatie van de informatie?
  • Bestaan er ook een eigen GIS informatiesystemen met daarin informatie uit het REV?
  • Gebruiken partijen de Atlas Leefomgeving voor risicocommunicatie richting burgers?

Uit de gesprekken kwam aanvullend nog naar voren: er is nog wel een verbeterslag mogelijk in het ontsluiten van de REV data en gebruiksgemak van de kaarten. In het OOG zullen we de komende tijd deze verbeteringen bespreken en doorvoeren. Uiteraard zal het REV-team in een later stadium gebruikers weer raadplegen om hun mening te geven over de EV kaarten op de Atlas Leefomgeving.

Michiel Feijt (datakwaliteit)

Voor datakwaliteit hebben we kennis uitgewisseld en informatie opgehaald, waarbij we ook het datakwaliteitsraamwerk hebben besproken. Dit beschrijft 45 manieren, verdeeld over 8 categorieën, waarop je datakwaliteit kunt verbeteren.  Deelnemers hebben met elkaar gesproken over hoe zij zelf omgaan met het verbeteren van datakwaliteit. 

Robbie Veders (Aandachtsgebieden)

Aan deze tafel ging het gesprek uiteraard over de nieuwe berekende contouren en aandachtsgebieden. Het REV team ondersteunt bronhouders bij het toevoegen van de aandachtsgebieden die in het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn genoemd. Voor activiteiten waarbij de afstand tot de aandachtsgebieden vastligt, zijn deze gebieden al in het REV opgenomen.