Het Register Externe Veiligheid (REV) vervult straks een onmisbare schakel bij het verlenen van een Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Het gaat daarbij om het uitwisselen van gegevens. Over de rol van REV in het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet maken we een visualisatie. De visualisatie is een hulpmiddel voor partijen betrokken bij het vergunningsverleningsproces.  

In kaart brengen

De visualisatie wordt gemaakt door een bureau dat gespecialiseerd is in het maken van visualisaties. Een eerste schets werd gebaseerd op het stappenplan zoals beschreven op Wegwijzer participatie bij vergunningverlening gemeenten - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Het proces van 30 stappen werd vereenvoudigd voor de eerste schets. 

Schets procedure vergunningaanvraag

De procedure begint bij het initiatief van een aanvrager. In de plaat is als voorbeeld gekozen voor een tuincentrum die wil uitbreiden met de verkoop van vuurwerk. Eindpunt van de vergunningprocedure is het verlenen van de Omgevingsvergunning en het aanpassen van het REV. Daartussen zitten veel stappen met verschillende partijen. Zowel aan de kant van de burger en detailhandel als aan de kant van de planmakers bij de gemeente. Gegevens uitwisseling via het REV en de Atlas Leefomgeving is daarbij de verbindende schakel.

Twee feedbacksessies

Deze schets is vervolgens in twee sessies half september en begin oktober voorgelegd aan vergunningverleners, een jurist en EV specialisten van de Omgevingsdiensten Achterhoek en Noordzeekanaalgebied. Dit leidt tot interessante verdiepende gesprekken over hoe het proces eruit gaat zien, wat de rol is van het REV en DSO en waar participatie in het proces vorm krijgt.  

Definitieve versie beschikbaar in november

De feedback uit de tweede sessie wordt nog verwerkt. In de volgende nieuwsbrief wordt de definitieve versie van de visualisatie gedeeld. Dit is een hulpmiddel voor betrokken bij het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet.

Om een grotere versie van de visualisatie te zien, klikt u hier.