Staatssecretaris Van Veldhoven gaf op maandag 5 oktober 2020 voor een online gezelschap de aftrap voor de landelijke bestuurlijke sessies over Omgevingsveiligheid.

In haar toespraak gaf ze een aantal redenen waarom het ministerie voor een nieuwe aanpak met aandachtsgebieden voor omgevingsveiligheid heeft gekozen.  Vervolgens ging ze in op het Register externe veiligheid (REV) als instrument in de Omgevingswet om risicobronnen en daarbij behorende aandachtsgebieden vast te leggen. Daarbij benadrukte ze hoe cruciaal het is  dat bronhouders het Register externe veiligheid (REV) op tijd van informatie voorzien. Daarnaast noemde ze de Atlas leefomgeving als middel om deze risico’s zichtbaar te maken.

Lees hier haar hele toespraak.