In de maanden oktober/november 2022 zal het REV-team alle omgevingsdiensten (OD) gaan bellen om na te gaan hoever de OD’s zijn op het gebied van het REV. Hierbij is het belangrijk om te weten hoe de voorbereiding is op de komst van de  Omgevingswet. Deze belronde kan voor een OD ook een goed moment zijn om aan te geven wat goed loopt of juist stroef en waar hulp wenselijk is.

Belronde

U bent als Omgevingsdienst al een keer eerder gebeld in 2021 vanuit het REV. Dit was om bij elke OD na te gaan of er al een start was gemaakt met werkzaamheden voor het REV. De belronde die binnenkort zal plaatsvinden staat in het teken van voortgang en de aspecten die hierbij een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de komst van de Omgevingswet.

Verder is het REV-team ook nieuwsgierig naar de bevindingen vanuit de OD’s over de communicatie vanuit het REV-team. Wat waardeert een OD als het gaat over de communicatie vanuit het REV-team? En waar zou een OD meer of minder behoefte aan hebben? Of is er behoefte aan andere informatie ontsloten via de website, organisatie van andere overleggen, nieuwsbrief, handleiding/stappenplannen enzovoorts. Het REV-team hoort het graag.

Vragenlijst

Aan de hand van een vragenlijst zal het gesprek met de OD gaan plaatsvinden. Het zal de OD niet meer dan een uur kosten om de vragenlijst met iemand uit het REV-team door te nemen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor de vertegenwoordiger van de OD om aan te vullen of op aspecten in te gaan zoals bijvoorbeeld: wat mist er, waar liggen de aandachtspunten, problemen of (hulp)vragen.

Resultaten

Na afronding van deze tweede belronde deelt het REV-team de (geanonimiseerde) resultaten met de OD’s via de website en nieuwsbrief. Dan zal helder zijn welke voortgang is gemaakt en welke stappen er nog moeten worden genomen. En waar de communicatie nog beter kan aansluiten op de behoefte van de OD’s.