Zoals we aangekondigd hebben tijdens de Atlas Werkconferentie gaan we de dienstverlening aan bronhouders uitbreiden met een ‘strippenkaart’.
De strippenkaart is geen zak met geld maar ondersteuning die we gericht inzetten bij partijen die daarom vragen. We bieden de volgende mogelijkheden.

 Quickscan

 Sinds vorig jaar bieden we een zogeheten Quickscan aan bij bronhouders die hulp willen bij de inventarisatie binnen de eigen organisatie. Met de Quickscan ontstaat snel inzicht in de aanpassingen die nodig zijn voordat data kunnen worden aangeleverd bij het REV. In een paar uur doorloop je met mensen van het REV-team vragen over: de huidige dataverwerking en de manier van opslag, actualisatie en beheer van data. Ook komen aan de orde: de technologie van het huidige zaaksysteem, evenals rollen, capaciteit en budget benodigd voor aanpassing aan de eisen van de Omgevingswet. Een Quickscan kun je aanvragen voor de eigen organisatie, maar kan ook regionaal worden uitgevoerd. Mail je aanvraag voor een Quickscan naar REV@RWS.nl en wij nemen contact op voor een afspraak.

 

Dialoogsessie

Een dialoogsessie is een verdiepend gesprek in klein comité. Gebruikers van het REV mogen vragen stellen. Met die vraag gaan we aan de slag. Samen met collega’s uit het REV-team (techneuten, data-analisten, systeem architecten) en ook andere omgevingsdiensten of gemeenten. Geen vraag is te gek. We kunnen praktische oplossingen uitwisselen; de informatiemodellen en datamodellen toelichten of we kunnen samen aan de slag in de oefenomgeving.
Een eerste dialoogsessie is gepland op 22 juli van 13:00-15:00 uur en staat in het teken van ‘Hoe maak ik mijn data gereed voor het REV?’ Zit je ook met deze vraag of wil je je eigen ervaringen delen? Voor de eerste dialoogsessie kun je je nog aanmelden bij REV@RWS.nl Heb je een ander onderwerp dat je graag in klein (regionaal) comité wilt bespreken? Laat het ons weten.

 

Werkplaats

De werkplaats is bedoeld om samen met gebruikers de producten voor aansluiting op het REV te ontwikkelen. We vragen praktijkmensen om feedback te geven op de aansluit- en correctiemodules die we nog ontwikkelen, zodat we deze producten beter kunnen afstemmen op jullie gebruikerswensen. De eerste werkplaats hebben we aangekondigd na de demo in ons laatste bronhoudersoverleg. Hier gaan we inzoomen op de Bevoegd Gezag Module. Deze BG-module is bedoeld als hulpmiddel voor (gedelegeerd) bevoegd gezag voor controle, validatie en verbetering van de RRGS-data die naar het REV is gemigreerd.

Meld je aan als je wilt meedenken over:

  • De gemaakte schermen van de BG-module;
  • Verbetering van de geleverde functionaliteiten;
  • De kaartlagen die we tonen voor het vergelijken van RRGS gegevens en de REV gegevens;
  • Nieuwe suggesties.

De eerste werkplaats is op maandag 26 juli van 10:00 tot 11:30 uur. We tonen jullie de laatste ontwerpen en verwachten van jullie feedback.

Een soortgelijke vervolgsessie is gepland op 23 augustus van 13:00 tot 14:30 uur. Je kunt twee keer mee doen: hoeft niet, mag wel. Ook suggesties voor nieuwe werkplaatsen zijn nog welkom.

Innovatiesessies

Dit najaar volgen nog enkele innovatiesessies, waarbij we markt- en overheidspartijen bij elkaar brengen. Heb je ideeën rond reken- of invoermodules of heb je gewoon een praktijkcasus  die je onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen we je uit om deze te pitchen. Gezamenlijk gaan we dan op zoek naar de beste oplossingen, bijvoorbeeld voor uitwerking door de marktpartijen. In onze volgende nieuwsbrief ontvangen jullie meer informatie over de innovatiesessie.

Suggesties of aanmelden voor alle sessies kan bij: REV@RWS.nl Wees er snel bij en probeer te komen met gezamenlijke vragen (die krijgen voorrang), dan gebruiken we namelijk de strippenkaart met zijn allen efficiënt!
 

Het REV-team werkt door tijdens de vakantiemaanden, dus ook onze Helpdesk is bereikbaar.