Op 1 november 2022 is het REV-team begonnen met de Belronde die in eerdere nieuwsbrieven werd aangekondigd. Medewerkers van het programma REV hebben al 15 van de 29 omgevingsdiensten (OD’s) kunnen bevragen over de stand van zaken over het  aansluiten op het REV en de communicatie rond het REV.

Hier onder een paar korte bevindingen:

  • Op de website van het REV wordt met name een “vraag en antwoord” pagina gemist.
  • Er is behoefte aan goede praktijkvoorbeelden op de website of via de nieuwsbrief. Dit geeft zicht op welke leverancier elke omgevingsdienst heeft en tegen welke problemen zij aanlopen.
  • Als suggestie willen omgevingsdiensten  een net zo mooi overzicht kunnen genereren als de oude risicokaart.
  • Het gezamenlijk kunnen testen van de BGM module werd als positief ervaren. Meer samen optrekken met inbreng vanuit de praktijk.

Op een later tijdstip als alle omgevingsdiensten aan het woord zijn geweest kan een beeld worden geschetst van het aantal gemeenten dat zelfstandig gegevens wil blijven invoeren. Daarbij ook meer aandacht voor de stand van zaken rond mandatering van de omgevingsdiensten voor invoer van risicovolle activiteiten en kwetsbare gebouwen en locaties.

Bent u nog niet benaderd door ons team neem dan zelf contact op via onze helpdesk. Het REV-team wil graag van iedere OD één specialist externe veiligheid interviewen om een totaal overzicht te krijgen van de stand van zaken van de aansluiting op het REV en om onze communicatie over het REV te kunnen optimaliseren. Uiteraard komen er dan  meer bevindingen, op de website of in deze nieuwsbrief met daaraan gekoppeld een optimalisatieplan.