Leden van het programmateam Register Externe Veiligheid (REV) hebben in mei/juni 2021 met alle omgevingsdiensten en andere bronhouders telefonisch contact gezocht. Deze belronde is een nulmeting voor het proces van "Aansluiting op het REV".

In november 2021 is er al een belronde geweest. Deze belronde was gericht op de bronhouders die nog niet gestart waren met of aan het begin stonden bij het "Aansluiten op het REV".

In de tussentijd heeft het programmateam REV niet stilgezeten, te weten:

  • De conversietabellen zijn volop in ontwikkeling
  • De bevoegd gezag module is operationeel
  • De API voor de productieomgeving is klaar
  • We werken aan een handmatige invoermodule voor data

Als programmateam REV zijn wij benieuwd welke groei de  bronhouders hebben doorgemaakt in de tussenliggende periode. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever), wil graag de groei bewaken van alle omgevingsdiensten en andere bronhouders van het aansluitproces. Want als er blokkades zijn bij de aansluiting is er nu nog tijd voor het programmateam REV om hulp te bieden.

Het REV team zal in het eerste kwartaal van 2022 weer gaan bellen met alle bronhouders. Tijdens dit gesprek zullen wij vragen stellen over de voortgang van het aansluiten op het REV. Iedere bronhouder krijgt een vaste contactpersoon van het REV programmateam. Deze contactpersoon zal met de bronhouder de komende belronde contact zoeken. Ook kunnen bronhouders makkelijk vragen stellen aan deze contactpersoon, of vragen om aan te sluiten bij bijvoorbeeld een lokaal of regionaal overleg.

Als programmateam REV spreken we je binnenkort graag en stellen de contactpersonen zich graag aan jou voor.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met onze helpdesk. Dit kan via het e-mail adres REV@rws.nl.