Het REV-team krijgt vaak de vraag wat het uitstel van de Omgevingswet betekent voor het REV.

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2023 het REV het RRGS gaat vervangen; het is sinds 18 november 2022 ook niet meer mogelijk om nieuwe activiteiten in te voeren in het RRGS of activiteiten te wijzigen.  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een brief waarin het bevoegd gezag gevraagd wordt vooruit te lopen op de Omgevingswet en het REV als officiële vervanger van het RRGS wordt aangekondigd. Zodra deze beschikbaar komt, zal de brief onder andere worden gedeeld via de REV-website: https://registerexterneveiligheid.nl/ en via deze nieuwsbrief.