Op de website van het Register externe veiligheidsrisico’s (REV) staan antwoorden op veelgestelde vragen. Daar is het antwoord op onderstaande vraag bijgekomen.

Welke activiteiten worden opgenomen in het REV?

Gaat het hierbij alleen om de activiteiten op basis van  het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of ook om de activiteiten die hun basis hebben in de regeling provinciale Risicokaart?

Antwoord:

De activiteiten opgenomen in het REV zijn beperkt tot de activiteiten zoals deze in het Bkl genoemd. Voor deze activiteiten zijn in startdocumenten de relevante wetteksten uit het Bkl uitgewerkt. Activiteiten die buiten het REV vallen, maar wel op de provinciale risicokaart moeten worden weergegeven, zijn niet in het REV opgenomen.

De provinciale risicokaarten komen deels uit de Wet veiligheidsregio’s. Deze wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) gaat niet mee met de Omgevingswet en daardoor is niet alle informatie automatisch in het REV opgenomen. Met de collega’s van BIJ12 en betrokkenen bij de Risicokaart maken we deze zo genoemde ‘Delta’ inzichtelijk. J&V zal aangeven wat er moet gebeuren met de data die voor de provinciale risicokaart moet worden opgeleverd en die niet in het REV komt. Het gaat hierbij met name om risico’s die niet gaan over externe veiligheid, zoals bijvoorbeeld overstromingsrisico’s.  De verplichtingen tot het aanleveren van data voor de provinciale risicokaart blijven wel van kracht.

Meer faq's

Meer vragen en antwoorden over het REV zijn ook terug te vinden op de FAQ-pagina’s van de REV-site. Via deze site houden we u op de hoogte van de voortgang van het REV.