In het 14de bronhoudersoverleg zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest.

  • Uitleg over analyse LPG tankstations als voorbeeld hoe je de data kunt gebruikten
  • Wijzigingsvoorstellen IMEV 1.3
  • Update conversie en BGM 2.0
  • Vervolg op onderzoek HAS onderzoek inventariseren propaantanks

Lees meer over de onderwerpen in het verslag. Een opname van het bronhoudersoverleg is op te vragen via REV@rws.nl.