Afgelopen 25 februari vond alweer de derde bronhoudersdag van het REV plaats. Dit overleg biedt aan bronhouders de kans om samen te komen, kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en vragen te stellen. Daarom zijn het ministerie van IenW, het REV team van Infomil en Geodan erbij aanwezig.

Terugblik

Net als bij de voorgaande twee bronhoudersdagen kwamen ook deze keer allerlei onderwerpen aan bod. Een kleine greep uit wat besproken is:

  • De REV-website: Hier hebben we de laatste tijd nieuwe informatie op gezet, onder andere de aanleverinstructie voor het REV en voorbeeld JSON bestanden per activiteit. Deze zijn te vinden op: registerexterneveiligheid.nl/activiteiten
  • Gegevenswoordenboek: Een concept van het gegevenswoordenboek staat ondertussen op de website onder activiteiten. Het verzoek aan de bronhouders is om hiernaar te kijken en commentaar te delen via REV@rws.nl. Met behulp van de kritische blik van de bronhouders kunnen we de inhoud ervan verbeteren. Geonovum is de partij die het beheer van de informatiemodellen en het gegevenswoordenboek heeft overgenomen van Antea.
  • Delta: Hier is Geodan mee aan de slag. De verwachting is dat op korte termijn een eerste versie van de delta voor de activiteit buisleidingen beschikbaar komt.
  • REV Informatieplatform: Op dit moment denken we na over de opzet van een informatieplatform om de transitie van RRGS naar REV samen vorm te geven.
  • Opdrachtgeverschap: Het regelen van het opdrachtgeverschap voor het REV aan omgevingsdiensten ligt bij gemeente/provincie en omgevingsdiensten zelf. In 2019 heeft het ministerie van IenW hierover een brief gestuurd Opdrachtgeverschap aandachtsgebieden en REV.pdf (registerexterneveiligheid.nl). Het ministerie is van plan een tweede brief te sturen, waarin het inzichten verwerkt over hoeveel tijd en werk het REV gaat kosten.
  • Invoermodule: Het ministerie van IenW overweegt om een tijdelijke invoermodule beschikbaar te stellen. Het uitgangspunt van het REV is om op termijn uit te gaan van data bij de bron. We zijn daar echter nog niet en daarom is mogelijk een tussenoplossing nodig.

Wilt u meer weten over een van deze onderwerpen en wat er nog meer besproken is, dan kunt u allereerst kijken in het verslag van het 3e bronhoudersoverleg. Ook kunt u vragen stellen via REV@rws.nl of deelnemen aan het vragenuurtje.

Vooruitblik

Eens in de twee maanden wordt er een bronhoudersmeeting gehouden. Ook is er elke maandag van de maand een vragenuurtje; voor de exacte planning ervan kunt u terecht op de planningspagina op onze website.