De visualisatie van het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet met daarin de rol van het Register Externe Veiligheidsrisico’s is klaar. De tekening is gemaakt in samenwerking met vergunningverleners, een jurist en externe veiligheid specialisten van de Omgevingsdiensten Achterhoek en Noordzeekanaalgebied. De visualisatie is een hulpmiddel voor gesprekken met  betrokken partners bij het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet, voor zowel intern als extern gebruik.

Stappen vergunningverleningsproces

De visualisatie is een vereenvoudigde weergave van het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet waarin we laten zien wat  het belang is van het REV. In de plaat is als voorbeeld gekozen voor een ondernemer met een tuincentrum die wil uitbreiden met de verkoop van vuurwerk (de initiatiefnemer voor de vergunningsaanvraag). Eindpunt van de vergunningprocedure is het verlenen van de Omgevingsvergunning en het aanpassen van het REV. Daartussen zitten volgens de beschrijving op IPLO  zo’n 30 stappen met verschillende partijen. In deze praatplaat zijn de belangrijkste stappen uitgelicht. Stappen zowel aan de kant van de burger en het bedrijfsleven als aan de kant van de overheid. De gegevens uitwisseling via het REV en de Atlas Leefomgeving is daarbij de verbindende schakel. (Door op de visualisatie te klikken wordt deze vergroot weergegeven. )

Gebruik hulpmiddel

De visualisatie is voor iedereen betrokken bij het vergunningverleningsproces te gebruiken. Denk hierbij aan het omgevingsoverleg/vooroverleg met de aanvrager en Omgevingsdienst. Of bij overleggen tussen de Omgevingsdiensten en gemeenten. Het REV team hoopt dat de visualisatie een nuttig hulpmiddel is bij het verduidelijken van het belang van het REV in het proces van vergunningverlening. Vragen of verbeterpunten kunt u sturen naar rev@rws.nl.

afbeelding