Aansluitproces RRGS REV

Op 30 september 2021 organiseerde het REV infomil-team een tweede dialoogsessie. Vier bronhouders waren aanwezig. Ben jij een bronhouder? Lees verder en bekijk het aansluitproces van RRSG naar REV. En bekijk de vragen en opmerkingen van jouw mede-bronhouders. Heb jij ook vragen? Houd de website van het REV in de gaten voor de volgende sessie. En meld je aan.

Deelnemers:
Er waren twee deelnemers van OD Nijmegen, een van OD Arnhem, iemand vanuit IPO en 3 medewerkers vanuit het REV infomil-team aanwezig. De twee medewerkers vanuit de omgevingsdienst Nijmegen woonden ook de eerste dialoogsessie bij.

Wat is het doel van een dialoogsessie?

Bronhouders moeten straks aanleveren aan het REV in plaats van het RRGS. Het doel van de sessie is om de knelpunten bij bronhouders op te halen. Waar loop je tegenaan? Maar wij kijken ook naar onze rol als REV projectteam. Waar kunnen wij nog beter ondersteunen? Daartoe doorliepen we in de tweede dialoogsessie de stappen van het aansluitproces van RRGS naar REV. Een volledig overzicht daarvan vind je in de PDF onderaan de pagina.
 

Wat bespreekt het REV-team tijdens een dialoogsessie met jou als bronhouder?

Het REV infomil-team gebruikt een Mirobord (dit is een digitaal whiteboard) om opmerkingen te verzamelen. Het team volgde daarbij het proces van aansluiten stapsgewijs. Hierna geven we een korte samenvatting van deze stappen.

  • De eerste stap is het opleveren van het exportbestand per activiteit. Daarbij leveren we het “RRGS IMEV activiteit bestand” aan met alle data per activiteit die uit het RRGS komt. Daarnaast gebruikt de bronhouder de Delta-lijst van een activiteit. Die helpt duidelijk te maken welke velden uit het RRGS  horen bij welke velden uit het REV. Als deze bestanden gereed staan, geeft het REV-team een seintje. Dan kan de bronhouder ermee aan de slag.
  • Dan de volgende stap: de verwerking van de ze data. Ga je het zelf verwerken? Dan krijg je de data als bestand per mail. Die ga je nalopen in je eigen lokale systeem. 
    Of je maakt gebruik van het “voorportaal”. Dit is een omgeving waarin de data ingelezen en verwerkt kan worden. Als de data daarin klaar staat, check je als bronhouder daarna of alle gegevens goed staan. Zo niet, dan heb je de mogelijkheid om in de bevoegd gezag module (BGM) de data aan te passen. Als alles goed staat, kan je door naar de volgende stap.

    Het kan overigens ook zijn dat je de RRGS data niet nodig hebt. Dan lever je het zelf aan. Bijvoorbeeld wanneer je data niet up to date staat in het RRGS, maar wel in je eigen zaaksysteem.

 

  • De volgende stap zijn de aandachtsgebieden. Allereerst is dan de vraag: is bij deze activiteit een aandachtsgebied nodig? Het project aandachtsgebieden is van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De projectleden werken op dit moment aan de berekening van de aandachtsgebieden van bepaalde inrichtingen. Het is de bedoeling dat die informatie ook binnen het REV beschikbaar komt. Hoe verwerk je dit als bronhouder straks in het REV? Die uitleg volgt later vanuit het REV infomil-team. Heb jij als bronhouder alle informatie over de aandachtsgebieden goed verwerkt? Dan kun je door naar de laatste stap.
  • Die laatste stap is het omzetten van de data naar de productie-omgeving. Gebruik jij in de eerste stap een lokaal systeem voor het bijwerken van het RRGS? En moet jij de gegevens nog leveren aan het REV? Dat kan via een API of via het aanleverportaal.
    Heb jij de gegevens via het “voorportaal” al geleverd aan het REV? Dan kan Geodan de vrijgegeven data naar de productie-omgeving zetten.

Op die manier heb jij het REV voor deze activiteit aangevuld!

Een laatste oproep uit het projectteam. Begrijp je iets niet? Of loop je ergens tegenaan? Nodig ons REV infomil-team uit. Wij kunnen stappen toelichten en vragen beantwoorden.
 

Welke vragen en opmerkingen zijn er vanuit de bronhouders?

Scroll naar beneden. Klik op het bestand: vragen en antwoorden. Alle vragen van 30 september lees je terug in dat document.

Wat kan ik nu doen als bronhouder?

Je kunt het document vragen bronhouders doorlezen. Herken jij de vragen van de andere bronhouders? Of heb jij zelf nog wensen voor het REV? Dan kun je verschillende dingen doen.

Je kijkt in onze agenda: Agenda | Register externe veiligheid. Staat er een sessie voor jou tussen?  Niet? Stuur een mail met jouw vraag of opmerking naar rev@rws.nl