Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereiden we de overgang van het invoerportaal van de servers van onze softwareontwikkelaar naar Rijkswaterstaat voor. In september/ oktober verhuizen de database en software naar de nieuwe server. We zorgen ervoor dat gebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van deze verhuizing. Helaas kunnen we niet voorkomen dat het aanmaken van een nieuw wachtwoord nodig is. Hierover ontvangt u tijdig een bericht.

Gemeenten krijgen separaat via de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) nog een brief, aangezien van veel gemeenten er nog geen contactpersoon bekend is. Wilt u als gemeente alvast uw contactpersoon voor het REV en kwetsbare gebouwen en locaties (KGL) doorgeven dan kan dit via dit formulier.

Later dit jaar stappen we voor het inloggen over naar eHerkenning. Hiervoor is het belangrijk dat organisaties die invoeren in het REV beschikken over eHerkenning. Wacht daarom niet tot het einde van het jaar, maar zorg dat u nu alvast e-herkenning in huis heeft.