De conversie van het RRGS naar het REV verloopt voorspoedig. Al 24 soorten activiteiten zijn omgezet van het RRGS naar het REV. In het totaal zijn, binnen deze 24 soorten, 7800 activiteiten geconverteerd.

Het gaat om de categorieën hier onder:

A1 Behandelen, regelen en meten van aardgas

A1a Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)

A2 Tanken van CNG

A3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations

A6 Mestvergistingsinstallaties

A7 Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht

A8 Opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks

A11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1

A12 Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen

B1 Koelinstallatie met ammoniak

B2 Opslagtank voor gassen (opslag propaan/propeen vergunningplicht)

B3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2

B5 Waterstof: opslag en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation

E10 LNG: opslag en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation

E2 Koelinstallatie met ammoniak

E3 Opslagtank voor gassen

E4 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer

E5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3

E6 Seveso inrichtingen 

E7 Behandelen, regelen en meten van aardgas

E8 Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen

E9 Opslag en transportbedrijf: Seveso hoeveelheid

IX  Opslaan van ontplofbare stoffen

VIII Opslaan of bewerken van vuurwerk

Vervolgstappen

Conversie van deze categorieën betekent niet dat nu alles is overgezet. In de volgende batch van de conversie ligt de aandacht op inrichtingen met meerdere activiteiten . Dus als bijvoorbeeld een LPG tankstation ook een gasflessen vulstation heeft moet deze nog aan bod komen in de volgende batch.

Van de laatste batch hebben niet alle omgevingsdiensten evenveel gemerkt omdat niet alle omgevingsdiensten beschikken over activiteiten in die categorie. Als een omgevingsdienst geen data in een bepaalde categorie heeft, is er ook geen validatie nodig.

De volgende batch staat voorlopig gepland rond 22 oktober 2022. Deze batch bevat locaties met meerdere activiteiten (samengestelde activiteiten): “De eerste veegronde”. Het  gaat hier om inrichtingen die na de conversie zijn ingevoerd in het RRGS of ten tijde van de conversie niet op gepubliceerd stonden.

Na de batch van 22 oktober komt nog een vervolg-batch. Hierin komen de activiteiten aan bod die niet in het REV hoeven maar die wel relevante contouren hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vuurwerk verkooppunten tot 10 ton, butaan tankjes. Hiervoor is een wijziging van het IMEV noodzakelijk. Dit is dan ook de reden dat men wacht met de conversie van deze activiteiten tot het IMEV is gewijzigd.

De Delta

De delta krijg nu langzaam vorm. De Delta is de data die nu in het RRGS staat en die niet wordt opgenomen in het REV. Het gaat dan om eigenschappen van activiteiten die omgevingsdiensten facultatief kunnen invoeren. Over de Delta volgt nog nader bericht in één van de volgende nieuwsbrieven.

Invoer nieuwe activiteiten

Tot het moment dat de BGM 2.0 module geschikt is voor invoer van nieuwe activiteiten is invoeren van nieuwe data in het RRGS gewoon mogelijk. Het overzetten zal bij de volgende veegronde plaatsvinden  naar het REV. Hiervoor is validatie van deze data opnieuw aan de orde.