7 december is er van 13:00 tot 14:00 weer een online vragenuurtje. U kunt zich vooraf opgeven via een mail naar REV@rws.nl. Wij stellen het op prijs als u uw vragen bij opgave al aangeeft. Zo kunnen wij  op zoek naar een expert voor de beantwoording. Als u zich opgeeft krijgt u een uitnodiging via een link voor een teams vergadering.

Het vorige vragenuurtje was op 27 oktober en is goed ontvangen. Thema's die voorbij kwamen waren onder  meer de beeldvorming rondom het aanleverportaal en het hergebruik van data door derden.