Op 8 februari is het wijzigingsprotocol voor het Informatiemodel Externe Veiligheid vastgesteld door de Adviesgroep IMEV. Na een consultatieperiode die eind januari is afgerond, is het protocol bijgewerkt en nu gepubliceerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Geonovem.