Workshop REV Atlas

Ben jij werkzaam in het veiligheidsdomein en wil je meehelpen met het verbeteren van de kaarten in de Atlas? Blok dan 25 januari van 14.00 tot 16.00 uur in jouw agenda.

De gegevens uit het Register Externe veiligheid vormen straks de basis voor de kaarten in de Atlas Leefomgeving. De kaartbeelden geven de risico’s voor de omgeving rondom activiteiten met gevaarlijke stoffen weer. Meestal gaat het hier om contouren. De afzonderlijke gebruikers hebben verschillende informatiebehoeftes. Daarom werken we met “persona’s”. Een “persona” is een fictief persoon die de gezamenlijke kenmerken van een groep vertegenwoordigt.

Voor het externe veiligheidsdomein hebben we vier persona’s ingezet. Het gaat om de burger, de expert VTH, de expert RO en de expert crisisvoorbereiding. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt nu kaartbeelden uit voor deze persona’s. In de workshop presenteren we deze kaartbeelden. Daarna splitsen we de deelnemers op. Elke groep bespreekt één persona. We halen op die manier input op voor een verdere uitwerking van de kaartbeelden.

Wil je meer weten? Kijk op de website van de Atlas Leefomgeving. En meld je aan. Of stel je vraag aan de REV-helpdesk.