Startdocument voor de activiteit 'Tanken van LPG'.