Wat is de Bevoegd Gezag Module (BGM)?

De BGM is een hulpmiddel om vanuit het bevoegd gezag RRGS-data die naar het REV wordt omgezet te controleren, valideren en aan te vullen. Tijdens de bronhouders sessie op 1 juli is het ontwerp van de BGM gepresenteerd. De BGM is niet bedoeld voor invoer van nieuwe milieubelastende activiteiten. Ook is het geen tool om contouren te maken (geen gis tekentool).

De werkplaats van 23 augustus 2021 is het vervolg op de werkplaats van 26 juli. Vraag is of het ontwerp van de BGM aansluit bij wat er nodig is. In de vervolgsessie is ingezoomd op hoe in de BGM activiteiten object gerelateerd kunnen worden weergegeven en bewerkt. Mooi aan deze module is dat van één milieubelastende activiteit alle gegevens bij elkaar worden gepresenteerd in verschillende tabbladen. Ook is verder gegaan met de openstaande vragen en verbeterpunten.

Geodan legt uit wat het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) is. In de viewer worden enkele voorbeelden van schermen getoond en een voorbeeld van hoe je gegevens kunt aanpassen. De begrippen in de BGM zijn erg technisch. Dit komt doordat de basis ligt in het IMEV. Ter verduidelijking komt er daarom een link naar het gegevenswoordenboek.

Viewer

Via atlasleefomgeving kun je zien hoe de geconverteerde gegevens uit het REV er in de viewer uit ziet. In de viewer is ook de RRGS data opgenomen zodat deze kan worden vergeleken met de data die nu in het REV aanwezig is.

Conversie

De conversie van data vanuit het RRGS zal in meerdere batches plaatsvinden. Deelnemers aan de sessie vragen zich af hoe het dan gaat met de data uit het RRGS die is aangepast in de BGM module en nieuwe data die nu nog in het RRGS wordt ingevoerd.  Ze zijn bang dat deze dan wordt overschreven in de verschillende conversiestappen. Geodan is zich hiervan bewust en is bezig met het inbouwen van een check zodat dit in ieder geval niet kan gebeuren.

Wensen

Wensen die na voren zijn gekomen hebben betrekking op het automatisch invullen van het Kamer van koophandel nummer in het REV. Dit Kvk Nummer moet nu handmatig worden ingevuld. Deze handeling zorgt voor veel zoekwerk naar het KvK nummer en tijd die nodig is voor het handmatig invoeren. Geodan gaat kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Een tweede wens heeft betrekking op het door de software laten berekenen van contouren op basis van de ingevoerde gegevens. Met een doorzet en de locatie van het vulpunt wordt dan door de software een diameter van de contour voorgesteld. Ook van deze wens vindt door Geodan een beoordeling plaats.

Testen

Er is een testomgeving in de maak. Bronhouders kunnen dan met eigen data in de BGM aan de slag. De releasedatum van deze testomgeving zal binnenkort bekend worden gemaakt.

De acceptatieomgeving van de viewer is al wel beschikbaar. Dit is de viewer van de Atlas Leefomgeving. Iedereen wordt uitgenodigd om hierin te kijken.

Wil je meedenken over het ontwerp van de BGM meld je dan aan via rev@rws.nl.
Voor vragen over het register externe veiligheid, de viewer of de BGM module kun je contact opnemen met de helpdesk per email via
rev@rws.nl