Inmiddels zijn Bij12 en Geodan in opdracht van het ministerie van IenW hard aan het werk om de data in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) over te zetten naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Zie ook Pilot migratie data RRGS naar REV: buisleidingen.

Uiteraard hebben de bronhouders van de data in het RRGS een belangrijke rol bij het migreren van de data naar het REV. Daarom organiseert het projectteam REV op 1 juli 2021 van 13:00 tot 14:00 uur een themaspecial over het proces van migratie van data van het RRGS naar het REV en wordt de opzet van het bevoegd gezag module (BGM) toelicht. Het BGM stelt bronhouders in staat om data aan te passen en te valideren.

Aanmelden voor de special kan via REV@rws.nl. Bronhouders die al deelnemen aan de bronhoudersoverleggen ontvangen een uitnodiging.