Op 21 december 2023 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief ontvangen.  Deze brief gaat over hoe moet worden omgegaan met aandachtsgebieden tot de wetswijziging in 2025.  In de brief wordt aangegeven dat visueel en in tekst de locaties worden aangegeven waar een aandachtsgebied moet komen. Dit is nog niet gerealiseerd. Het streven is om begin 2024 in tekst en in beeld de locaties te duiden waar een aandachtsgebied moet komen. 

Klik hier om de brief van het Ministerie van IenW te downloaden