Afgelopen 3 december is de tweede bronhoudersdag georganiseerd. Het doel van deze bronhoudersdagen is om de bronhouders met elkaar in contact te brengen. Het uitwisselen van opgedane kennis en informatie tijdens de meeting is voor de deelnemers belangrijk. Deze bijeenkomsten zijn voor het REV projectteam ook van groot belang.

Wij krijgen op deze manier een gevoel voor:

  • de hobbels die overwonnen moeten worden
  • inzicht in de status van het aansluitproces
  • en een terugkoppeling op de kwaliteit van de door ons aangeboden informatie.

De deelnemers geven aan dat de bronhoudersdagen nuttig en zinvol zijn. We zijn dan ook van plan om deze vergaderingen eens in de twee maanden te organiseren. De datum van de volgende bronhoudersdag maken wij binnenkort bekend  op onze website. Vanwege de kerstvakantie zit er wat meer tijd tussen deze keer.

Bijgevoegd bij dit bericht treft u het verslag van de afgelopen bronhoudersdag.