Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). Er zijn een aantal grote verschillen tussen het RRGS en het REV. Zo is aanlevering van gegevens aan het REV alleen nog mogelijk met een geautomatiseerde koppeling vanuit het systeem van de omgevingsdienst. Er zal tijdelijk een uploadportaal zijn. De werking van het uploadportaal is  anders dan voor het RRGS.

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) wordt in stappen gebouwd totdat alle activiteiten uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving er in staan. Voor elke activiteit wordt het informatiemodel, het datamodel en de automatische koppeling (API) gemaakt.

Startsessie

Het aansluittraject begint met een startsessie. Bij deze sessie zijn externe veiligheidsspecialisten en technische (IT) specialisten aanwezig. Samen kijken ze welke data van de Omgevingsdiensten hoe aangesloten kan worden op het REV. Medewerkers van Geodan en InfoMil begeleiden de sessies. In de startsessie geven zij uitleg over de informatiemodellen i.r.t. data van bronhouders, de techniek en hoe ze dit samen kunnen testen. En ook hoe bronhouders na deze sessie zelf kunnen onderzoeken wat ze nog moeten doen om op het REV aan te kunnen sluiten.

De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft net een startsessie gehad. Bij Externe Veiligheid specialist Irene Platjé roept de startsessie veel vragen op. Wat zijn de verschillen met het RRGS? Wat zijn verplichte velden? Hoeveel tijd en geld gaat het kosten om aan te sluiten?

Aanpassen VTH-systemen

Het REV haalt alle data uit de systemen van de bronhouders. Dit betekent dat in de systemen van de omgevingsdiensten, die vaak gedelegeerd bronhouder zijn voor gemeenten, alle benodigde gegevens geregistreerd moeten worden. Dat geldt ook voor gegevens die nu alleen in het RRGS geregistreerd worden. Het RRGS bepaalt nu nog de contouren en zet die in de kaart. Dit gaat het REV niet doen. De contouren van aandachtsgebieden en pr-contouren worden door de omgevingsdiensten meegeleverd aan het REV. De VTH-systemen kunnen deze contouren nu nog niet bepalen.

Beginnen

Het REV is nog in ontwikkeling en er is nog niet altijd antwoord op alle vragen. Maar het aanpassen van de VTH-systemen en het koppelen met het REV is niet van de een op de andere dag gedaan. Het is daarom zaak om zo snel mogelijk te starten met aansluiten en het onderzoeken van de eigen situatie. Op 1 januari 2022 moet de aansluiting gemaakt zijn.

Informatie over het test- en aansluittraject is te vinden op de aansluitpagina. Voor vragen over het test- en aansluittraject kun je terecht bij de REV-helpdesk of meld je aan voor ons maandelijkse vragenuurtje.