Bij de helpdesk-REV krijgen we vragen binnen over verschillende onderwerpen zoals het aanmaken van een account voor het REV, over informatiemodellen of vragen over wetgeving. Onderstaande vraag kregen we binnen en het antwoord daarop willen we met u delen.

Gestelde vraag

Op dit moment zijn wij als gemeente aan het kijken of we de risicokaart moeten actualiseren wat betreft de kwetsbare objecten. Ik begreep echter dat ook het REV deze objecten gaat opnemen vanuit landelijke databases. Klopt dat?”

Antwoord

Het projectteam van het REV is op dit moment bezig met het vullen van een eerste set aan gegevens voor de kwetsbare gebouwen en locaties. Dit zal dan dienen als basisvulling voor het REV. Qua planning lijkt Q3 van dit jaar haalbaar. Daarna kan het bevoegd gezag met een speciale module de exacte status (zeer kwetsbaar, kwetsbaar, beperkt kwetsbaar) van een gebouw of locatie waar nodig aanpassen. Het ligt daarom dus niet voor de hand dat het bevoegd gezag zelf de objecten in de risicokaart gaat bijwerken.

Faq's

Vragen en antwoorden over het REV voor bronhouders zijn terug te vinden op de FAQ-pagina’s van de REV-site. Via deze site houden we u op de hoogte van de voortgang van het REV.

Als u zelf vragen hebt, kunt u die sturen naar REV@rws.nl