Teamleden van diverse rijkspartijen maken meters met de implementatie van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). In deze serie maken we kennis met hen. Deze keer is Isabeau Dekker aan het woord. Vanuit Rijkswaterstaat is Isabeau werkzaam als testspecialist voor het REV.

Wat doet een testspecialist eigenlijk precies?

‘Na iedere nieuwe ontwikkeling test ik of het systeem wel doet wat het moet doen. Ik probeer de software als het ware te breken zodat we inzicht krijgen in de kwaliteit van het systeem. Dit gaat zowel om functionele testen als testen met gebruikers. Ik log alle bevindingen die uit de tests komen en communiceer deze weer met de softwareleverancier. Verder ben ik verantwoordelijk voor het testplan en adviseer ik het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de kwaliteit van de release.’

Dit klinkt behoorlijk technisch allemaal…

‘Dit valt wel mee. Met de functionele- en de gebruikerstests klik je als het ware gewoon door het systeem heen. Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van de testautomatisering. We schrijven scripts die de testen, die we normaal handmatig doen, overnemen. Dit is een stuk technischer. Het vraagt alleen veel tijd voordat het echt staat, voordat je er echt profijt van hebt.’

Wil je me wat meer vertellen over de samenwerkingen waar je in je werk mee te maken hebt?

‘Vanuit Functioneel beheer werk ik samen met Frans Joffer en Marc Herwijnen. Om je een beter beeld te geven, kan ik je het speelveld uitleggen aan de hand van het proces van een nieuwe release.

Geodan (de softwareleverancier) ontwikkelt een nieuwe versie van de software en test deze in eerste instantie zelf. Na akkoord is het mijn beurt om aan de slag te gaan. Ik test dan alles wat nieuw is en voer de regressietesten uit. Dit doe ik samen met Frans Geurts. Alle bevindingen loggen we in een systeem dat we bespreken met Geodan.

Vervolgens haal ik de gebruikers erbij, een groepje van 6 man vanuit omgevingsdiensten, om de systemen te testen. Achteraf evalueren we de sessie en bespreken de bevindingen. Deze bevindingen geven we vervolgens weer terug aan Geodan. Tot slot geef ik advies aan het ministerie of de release klaar is voor productie.’

Wat waren tot nu toe de uitdagingen in het proces?

‘De grootste uitdaging is de samenwerking tussen al deze partijen. Alle betrokkenen zijn afhankelijk van elkaar en er is veel afstemming nodig. Je hebt bijvoorbeeld ook nog Geonovum die het informatie-model beheert. Als daar een wijziging in is, dan moet Geodan weer verder ontwikkelen.’

Als je nou terugkijkt, waar ben je eigenlijk trots op?

‘Het meest trots ben ik op de succesvolle releases van het afgelopen jaar. Gebruikers zijn intensief betrokken en de gebruiksvriendelijkheid is van een hoger niveau.’

Hoe ziet de komende tijd eruit?

‘Momenteel zijn ze bezig met de migratie naar het standaard platform op Logius. Dat zal voor de gebruiker geen impact hebben, maar omdat we overgaan naar een andere omgeving, betekent dat wel dat het ook allemaal getest moet worden. Daarna komt de wijziging van het IMEV eraan. Het informatie model krijgt een update en dat moet ook allemaal aangepast en getest worden. Verder neemt Rijkswaterstaat de softwareontwikkeling over van Geodan. Dan veranderen er wel een aantal dingen aan de achterkant. Tegelijkertijd blijft Geodan nog wel gewoon werken aan het aanleverportaal.’