Vanaf 1 januari 2024 gelden er aandachtsgebieden voor bepaalde milieubelastende activiteiten. Voor gifwolkaandachtsgebieden is iets bijzonders aan de hand. Volgens planning gaat op 1 januari 2025 een andere berekeningswijze gelden voor deze aandachtsgebieden. In dit artikel geven we uitleg hierover en geven we aan waar u meer informatie kunt vinden.

Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten hebben  een brief ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de aanpassing van de berekeningswijze en hoe zij hier in de tussentijd mee om kunnen gaan.  Daarnaast kunt u op het Informatiepunt Leefomgeving meer informatie vinden over dit onderwerp.

Advisering

Op de pagina Ontwikkelingen aandachtsgebieden | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) vindt u meer informatie hoe u in de tussentijd met advisering over nieuwe ruimtelijke initiatieven en vergunningaanvragen moet omgaan.

Kaartbeeld

De contouren volgens de huidige berekeningswijze voor gifwolkaandachtsgebieden (concentratiebenadering) worden niet weergegeven op de REV kaarten. Hiervoor is gekozen om onduidelijkheden te voorkomen over de omvang van het gifwolkaandachtsgebied. De omgevingsdiensten berekenen in 2024 opnieuw alle aandachtsgebieden. Zodra een berekening gereed is en aangeleverd aan het REV wordt deze op de kaart getoond. Op locaties waar een aandachtsgebied hoort komt een placeholder zodat in ieder geval duidelijk is dat hier een aandachtsgebied ligt.

Andere aandachtsgebieden

Voor de brand- en explosie-aandachtsgebieden wordt de berekeningswijze vooralsnog niet veranderd. Deze blijven zoals ze zijn onder het huidige Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Actuele gegevens nodig

Als u actuele gegevens nodig heeft over de berekende aandachtsgebieden dan kunt u hierover contact opnemen met uw omgevingsdienst. Zij kunnen u aan de actuele gegevens helpen.

Meer informatie

Meer informatie over de berekeningswijze van de aandachtsgebieden is te vinden op de site van het RIVM.

Meer informatie over aandachtsgebieden is te vinden op de site van het InformatiePuntLeefOmgeving