Test- en aansluittraject

Het REV krijgt stapsgewijs vorm. Per activiteit uit het Bkl komt er een informatiemodel, datamodel en een automatische koppeling (API). Nu kan het testen via proefprojecten voor bronhouders beginnen. Kijk hier voor de planning van het test/aansluittraject.

Stapsgewijs

Het ontwerp en de bouw van het Register Externe Veiligheid is al flink opgeschoten. We gaan nu de fase in waarin we gaan testen met de aansluiting.
Het register bouwen wij in stappen voor alle activiteiten in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Wij breiden daarbij de technische documentatie voor elke activiteit steeds verder uit: eerst het informatiemodel, daarna het datamodel en de automatische koppeling. Vervolgens begint het testen met data van de eerste bronhouders. Als alles werkt, wordt een activiteit ‘vrijgegeven’ en kunnen alle bronhouders hun systemen verbinden.
 
Tijdens inhoudelijke discussies in activiteitenteams is de technische basis gelegd voor het aansluiten, opslaan en ontsluiten van EV-informatie. Meer informatie over deze activiteitenteams kunt u hier  vinden. Daarmee zijn we in fase IV aangekomen, waarin wij samen met bronhouders de eerste testen uitvoeren. Dit noemen we het "Test- en aansluittraject".

Testfase

Het test- en aansluittraject kent de volgende stappen:
•    Startsessie: Informatiebijeenkomst van 2 tot 4 uur
•    Proefproject: Praktische uitvoering met een nog te bepalen tijdsduur
•    Evaluatie: Bijeenkomst van 2 tot 4 uur

Medewerkers van Geodan en Infomil begeleiden de sessies. In de startsessie geven zij uitleg over de informatiemodellen i.r.t. data van bronhouders, de techniek en hoe we dit samen kunnen testen. En ook hoe bronhouders na deze sessie zelf kunnen onderzoeken wat ze nog moeten doen om op het REV aan te kunnen sluiten.
In het proefproject doorlopen we samen met de bronhouders  de stappen om aan te kunnen sluiten op het REV. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
•    Data
•    Aanleveren en valideren
•    Ontsluiten en gebruik
•    Samen testen
Na het test- en aansluittraject hebben de bronhouders in beeld wat de gevolgen van het aansluiten op het REV zijn voor hun eigen organisatie. In een nog vast te stellen evaluatiesessie bespreken wij de uitkomsten van alle aansluitsessies.
De eerste startsessies zijn al geweest of worden op dit moment ingepland. Binnenkort zullen wij ook starten met de proefprojecten. Meer informatie over het test en aansluittraject kunt u in het document hier vinden.

Planning test- en aansluittraject

De planning voor het test- en aansluittraject kunt u hier vinden.