Update AT-teams

Voor 7 geselecteerde activiteiten zijn informatiemodellen opgesteld en is de technische ontwikkeling voor het aansluiten in volle gang. We clusteren de resterende activiteiten die vergelijkbaar zijn en werken per cluster het informatiemodel uit. Met de huidige projectontwikkeling leggen we een basis voor een volgende fase waarin we de betrokkenheid, feedback en samenwerking van de bronhouders vragen.

Update

Ondanks alle maatregelen naar aanleiding van het coronavirus, plus het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, werken wij gewoon door! Daarom kort een update van waar we nu staan.

Voor de 7 geselecteerde activiteiten zijn informatiemodellen (IMEV’s) opgesteld en is de technische ontwikkeling (API, DB, WMS) voor het aansluiten, opslaan en ontsluiten van EV-informatie in volle gang. De informatiemodellen zijn vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Ondertussen bouwen wij verder en dat krijgt steeds meer vaart. We clusteren de resterende activiteiten die vergelijkbaar zijn en werken per cluster het informatiemodel uit. Daarnaast stellen we het gegevenswoordenboek op, werken we aan documentatie voor het aansluiten en aan plannen voor de transitie van RRGS naar REV.  De collega’s van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Rijkswaterstaat zijn begonnen met de vormgeving van kaarten in de Atlas Leefomgeving met de aandachtsgebieden (inclusief bijsluiters en handelingsperspectief). Dit is om de informatie uit het REV te ontsluiten.

Het vervolg

Met de huidige projectontwikkeling leggen we een basis voor een volgende fase waarin we de betrokkenheid, feedback en samenwerking van de bronhouders vragen. Een deel van hen hebben we hiervoor al actief benaderd en de komende tijd zullen we ook de overige bronhouders actief benaderen. Onder andere voor:

Informatiesessies

We geven uitleg over de informatiemodellen en de techniek en gezamenlijk kijken we naar vragen als: Wat leveren jullie nu aan het RRGS? Hoe leveren jullie aan het RRGS? Wat verandert er door de Omgevingswet? Wat is nodig om aan te sluiten op het REV? Wat is de inschatting van de benodigde technische aanpassingen aan de huidige zaaksystemen van de bronhouder? Hoe werkt het aanleveren aan de API? Hoe ziet de informatie eruit op een kaart voor burgers? We geven uitleg bij de documentatie van de API’s en kunnen meedenken bij de vervaardiging van de data en realisatie van de technische koppeling aan bronhouderzijde.

Testen van het register 

Indien je zover bent dat je een dataset hebt volgens het IMEV of al zover bent dat je kunt aansluiten op de API, laat het dan weten.

Visualisatie van de data op de Atlaskaarten

We zullen de bronhouders op korte termijn benaderen om mee te denken over de visualisatie van de data in deze kaarten.
Het liefst komen we bij de bronhouders langs, maar op dit moment is dat niet mogelijk. Daarom proberen we zoveel mogelijk online sessies te organiseren.

Ondertussen houden we jullie van de vorderingen op de hoogte via deze website. Alle relevante informatie voor de bronhouders publiceren we hier. Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen? Meld je dan via mailadres: REV@rws.nl  . De adviseurs van Kenniscentrum InfoMil helpen je graag.