Beschrijving van het programma

Wie zijn betrokken?

Het programma is onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beheer van het register is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Het is geen interbestuurlijk programma maar er wordt wel afgestemd met andere koepels zoals BIJ12 / IPO, ODNL en de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Opdrachtgever
 • Rijkswaterstaat
  • Advies en communicatie
  • Functioneel beheer
  • Technisch beheer
 • Delta (ingehuurde partij voor technisch beheer)
   
 • Geonovum
  • Beheerder van het IMEV (Informatiemodel Externe Veiligheid).
 • Geodan
  • Ontwikkelaar van de software en de database
 • Atlas leefomgeving
  • Tonen van informatie op de kaart

REV overleggen

Informatie over de verschillende overlegstructuren kunt u op de volgende plekken vinden:

Voor data van deze overleggen kunt u de agenda raadplegen.