Tweemaandelijks vindt een bronhoudersoverleg plaats waarin we alle bronhouders bijpraten over de laatste stand van zaken vanuit het programmateam REV. Bronhouders kunnen vragen stellen, dit gebeurt meestal via de chat. In dit overleg is beperkt ruimte voor bronhouders om eigen aanpak, voorbeelden of ervaringen te delen; dit proberen we op andere manieren op te halen. Terugkoppeling vindt plaats via verslag en nieuwsbrief.

Als u zich aan wilt melden voor de eerste keer, dan kan dat via REV@rws.nl. Bronhouders die al deelnemen aan de bronhoudersoverleggen ontvangen een uitnodiging.

Voor het volgende overleg kunt u de Agenda bekijken.