Tweemaandelijks vindt een bronhoudersoverleg plaats waarin we alle bronhouders bijpraten over de laatste stand van zaken vanuit het programmateam REV. Bronhouders kunnen vragen stellen, dit gebeurt meestal via de chat. In dit overleg is er ook ruimte voor bronhouders om eigen aanpak, voorbeelden of ervaringen te delen. De overleggen worden opgenomen.  Op verzoek kunnen deze toegezonden worden aan bronhouders . Stuur uw verzoek naar REV@rws.nl. Een korte terugkoppeling vindt plaats via de nieuwsbrief.

Als u voor het eerst wilt deelnemen aan het overleg, meld u dat dan via REV@rws.nl. Bronhouders die al deelnemen aan de bronhoudersoverleggen ontvangen een uitnodiging.

Voor het volgende overleg kunt u de Agenda bekijken.