Voor vergunningverlening en handhaving

REV in het vergunningverleningsproces

Het Register Externe Veiligheid (REV) vervult straks een onmisbare schakel bij het verlenen van een Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Het gaat daarbij om het uitwisselen van gegevens. Over de rol van REV in het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet hebben we een visualisatie gemaakt. De visualisatie is een hulpmiddel voor partijen betrokken bij het vergunningsverleningsproces.  

Stappen vergunningverleningsproces

De visualisatie is gebaseerd op het stappenplan zoals beschreven op Wegwijzer participatie bij vergunningverlening gemeenten - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Het is een vereenvoudigde weergave van het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet waarin we laten zien wat  het belang is van het REV. In de plaat is als voorbeeld gekozen voor een ondernemer met een tuincentrum die wil uitbreiden met de verkoop van vuurwerk (de initiatiefnemer voor de vergunningsaanvraag). Eindpunt van de vergunningprocedure is het verlenen van de Omgevingsvergunning en het aanpassen van het REV. Daartussen zitten volgens de beschrijving op IPLO  zo’n 30 stappen waarvan in deze praatplaat de belangrijkste zijn uitgelicht.

Gebruik hulpmiddel

De visualisatie is voor iedereen betrokken bij het vergunningverleningsproces te gebruiken. Denk hierbij aan het omgevingsoverleg/vooroverleg met de aanvrager en Omgevingsdienst. Of bij overleggen tussen de Omgevingsdiensten en gemeenten.  Vragen of verbeterpunten kunt u sturen naar rev@rws.nl.

visualisatie vergunningverleningsproces