teksblok

REV en de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet gaat de Nederlandse overheid een stap verder in het bundelen, vereenvoudigen en moderniseren van de regels voor milieu en ruimtelijke projecten. Het REV is een van de systemen die hieraan bijdragen. In de nieuwe Omgevingswet vervangt het REV het oude Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

De regels die bij de Omgevingswet horen (artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving), stellen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Andere overheden moeten hun informatie over de lokale risicovolle activiteiten aanleveren (Omgevingsbesluit artikel 10.27). De Omgevingswet zegt precies welke informatie moet worden aangeleverd (artikelen 11.1 tot en met 11.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving).

Lees meer over de Omgevingswet 

 

Digitaal stelsel Omgevingswet DSO

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De uitgangspunten van het DSO vormen de randvoorwaarden voor het REV. In het DSO is ervoor gekozen gegevens te ontsluiten vanuit de bron. Als het REV klaar is, kan het aansluiten op het DSO. De gegevens over externe veiligheid zijn dan ook via het DSO (het Omgevingsloket) te benaderen.