Doel van het REV

Het REV wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Dat doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over de leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen.

Om de lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s  te leveren aan het register moet er nog veel gebeuren. Zo moeten gemeenten, provincies en omgevingsdiensten hun eigen organisatie en administratie aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet.  Vanaf 1 januari 2023 is het REV operationeel. Dit betekent niet dat het REV al compleet is. De informatie die uit het Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)  is geconverteerd moet  door de bronhouders nog worden aangevuld. Daarnaast staan in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving activiteiten die niet in het RRGS waren opgenomen. De gegevens voor deze activiteiten moeten nog worden verzameld. 

Deze website is in eerste instantie bedoeld voor onze overheidspartners, zodat zij kunnen meedenken en aansluiten bij de ontwikkeling van het REV.

U kunt op deze website kennis nemen van de voortgang van de bouw van het REV. Zo vindt u informatie over de planning van activiteiten, de voortgang en de informatie die verzameld is. Op deze website komen de eerste resultaten beschikbaar in de vorm van automatische koppelingen, aansluitvoorwaarden en informatie uit het REV. Daarmee kunt u  zien wat er rond externe veiligheid bij u in de buurt speelt, welke veiligheidsmaatregelen de overheid neemt en wat u zelf kunt doen. Zo maken we gezamenlijk Nederland een stukje veiliger.