teksblok

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een centrale database waarin alle milieubelastende activiteiten met een extern veiligheidsrisico worden bijgehouden. Denk hierbij aan de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Naast de risico’s bevat het REV ook informatie over de kwetsbaarheid van gebouwen en locaties. 

Het REV is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. 
Het Ministerie vult en onderhoudt samen met bronhouders zoals omgevingsdiensten, gemeenten, buisleiding-exploitanten en de Rijksoverheid het REV. Daar komt informatie uit de leefomgeving immers vandaan.

Wat kun je met het REV

Door het register te raadplegen, kunnen overheden, burgers en bedrijven snel informatie vinden over de externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Het bevoegd gezag kan de veiligheidsrisico’s meewegen bij de afweging om bepaalde activiteiten wel of niet toe te laten. Bewoners kunnen via de Atlas Leefomgeving zien welke risico's er in hun leefomgeving zijn toegestaan en welke maatregelen zijn getroffen. Initiatiefnemers - zoals projectontwikkelaars of bedrijven die willen uitbreiden - kunnen zich sneller een beeld vormen van de risico’s en mogelijkheden. Professionals van een gemeente of omgevingsdienst passen deze informatie toe om de leefomgeving veilig in te richten.

 

Bekijk de externe risico’s via de kaarten van de Atlas Leefomgeving

Op kaarten van de Atlas Leefomgeving tonen we waar externe risico’s van toepassing zijn. Bij deze activiteiten horen vaak aandachtsgebieden. Door deze aandachtsgebieden weer te geven, is voor iedereen eenvoudig zichtbaar met welke mogelijke gevaren in het gebied rekening gehouden moet worden. Dit speelt bij het inrichten van een gebied en de afweging om bepaalde activiteiten wel of niet toe te staan een belangrijke rol. 

Lees meer over de kaarten Ofga direct naar de Atlas Leefomgeving

Data is toegankelijk voor iedereen

Met het REV wordt informatie rondom externe veiligheidsrisico’s voortaan op één plek verzameld. Hierdoor wordt het makkelijker om de kwaliteit van de data te verbeteren en is de data beter toegankelijk voor iedereen. Daardoor kunnen analyses worden gemaakt die anders niet mogelijk zouden zijn. Zo maken we de beslissingen transparant en draagt het REV bij aan een veilige en duurzame omgeving voor ons allemaal.

Doel van deze website

Op deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van de bouw van het REV. Zo vindt u informatie over de planning van activiteiten, de voortgang, bieden we u ondersteuning en blijft u op de hoogte van al onze bijeenkomsten. Ook komen hier de eerste resultaten beschikbaar in de vorm van automatische koppelingen, aansluitvoorwaarden en informatie uit het REV. 

 

Vragen of reageren?

Mail ons op REV@rws.nl