Starterskit

Informatie per activiteit

Informatie per activiteit

Informatie per activiteit

Hieronder is per activiteit een zipfile te downloaden van het informatiemodel externe veiligheid, de voorbeeld JSON-bestanden en de conversietabellen (voor zover beschikbaar). 
Versie documenten:
mei 2022.

Tanken brandstoffen

 Tanken brandstoffen

LPG IMEV JSON Conversie
Kleinschalig aan vaartuigen IMEV JSON Conversie
Grootschalig aan vaartuigen IMEV JSON Conversie
CNG IMEV JSON Conversie
Waterstof IMEV JSON Conversie
LNG IMEV JSON Conversie

Opslag in verpakking

Opslag in verpakking

Zonder vergunningplicht IMEV JSON Conversie
Vastgestelde afstanden met vergunningplicht IMEV JSON Conversie
Te berekenen afstanden IMEV JSON Conversie

Opslagtanks gassen

Opslagtank gassen

Opslagtanks gassen

Propaan of propeen geen vergunningplicht IMEV JSON Conversie
Propaan of propeen vastgestelde afstanden met vergunningplicht IMEV JSON Conversie
Oxiderende en verstikkende gassen IMEV JSON Conversie
Gassen te berekenen afstanden IMEV JSON Conversie

Opslagtanks vloeistoffen

Opslagtank vloeistoffen

Opslagtanks vloeistoffen

Brandstoffen in bunkerstations IMEV JSON Conversie
Brandbare vloeistoffen bovengronds IMEV JSON Conversie
Brandbare vloeistoffen ondergronds IMEV JSON Conversie
Tankcontainer of verpakking als opslagtank voor vloeistoffen IMEV JSON Conversie

Vervoer/parkeren

Vervoer/parkeren

Basisnet – wegen IMEV JSON Conversie
Basisnet – hoofdspoorwegen IMEV JSON Conversie
Basisnet – binnenwateren IMEV JSON Conversie
Wegen anders dan het Basisnet IMEV JSON Conversie
Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers IMEV JSON Conversie    
Spoorwegemplacementen IMEV JSON Conversie    

Ontplofbare stoffen

Explosieaandachtsgebieden ontplofbare stoffen

Civiel ADR-klasse 1.1 IMEV JSON Conversie
Civiel ADR-klasse 1.3 IMEV JSON Conversie
Civiel ADR-klasse 1.4 IMEV JSON Conversie
Civiel, vastgestelde explosieaandachtsgebieden IMEV JSON Conversie
Militair vastgelegde afstanden IMEV JSON Conversie
Militair bepaald d.m.v. berekening IMEV JSON Conversie

Vuurwerk

Foto van een winkel waar vuurwerk wordt verkocht

Explosieaandachtsgebieden vuurwerk

Vuurwerk categorie F4 IMEV JSON Conversie
Vuurwerk categorie F1, F2, F3 of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik categorie T1 of T2 IMEV JSON Conversie

Buisleidingen en aardgasinstallaties

Buisleidingen en aardgasinstallaties

Behandelen, regelen en meten van aardgas  zonder vergunningplicht IMEV JSON Conversie
Behandelen, regelen en meten van aardgas  te berekenen afstanden IMEV JSON Conversie
Buisleiding IMEV JSON Conversie

Landbouw

Landbouw

Landbouw

Mestvergistingsinstallatie IMEV JSON Conversie
Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen IMEV JSON Conversie

Industrie

Industrie

Seveso-inrichting IMEV JSON Conversie
Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen IMEV JSON Conversie
Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid IMEV JSON Conversie

Energieopwekking

Energieopwekking

Windturbine zonder vergunningplicht IMEV JSON Conversie
Windturbine te berekenen afstanden IMEV JSON Conversie
Kernenergie IMEV JSON Conversie

Overige

School kwetsbaar object

Overige activiteiten

Gebouwen en locaties IMEV JSON Conversie
Exploiteren van een mijnbouwwerk IMEV JSON Conversie
Aanleggen/aanpassen van boorgat met verplaatsbaar mijnbouwwerk IMEV JSON Conversie
Koelinstallatie met ammoniak vastgestelde afstanden IMEV JSON Conversie
Koelinstallatie met ammoniak  te berekenen afstanden IMEV JSON Conversie
Andere insluitsystemen IMEV JSON Conversie