In de afgelopen weken zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

En verder:  Inzicht in de organisatie van het REV. 

Om helderheid te verschaffen over de organisatie achter het REV, de diverse overlegmomenten en hoe je bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengt in het informatiemodel, vind je hierover meer informatie op een nieuwe pagina op onze website.https://www.registerexterneveiligheid.nl/onderwerpen/programma-rev

REV overzicht