Opslagtank gassen

Afgelopen periode is door een WitteveenenBos met behulp van kunstmatige intelligentie een inventaris gemaakt van alle propaantanks in Nederland. De resultaten van deze analyse zijn nu beschikbaar voor omgevingsdiensten. 

informatieknop REV portaal

Deze gegevens zijn in het REV-portaal onder de informatieknop als zip-bestand, te downloaden. De data is dus alleen beschikbaar voor partijen met een account voor het REV-portaal. 

In het ZIP bestand is per omgevingsdienst een Excel bestand met hierin alle mogelijk waargenomen propaantanks aanwezig. Tevens staat in dit bestand een link naar de luchtfoto op het web waarop de detectie is waargenomen.

Met deze gegevens zijn de basisgegevens van mogelijke propaantanks beschikbaar. Een volgende stap is de controle van deze gegevens.

Controle beeldmateriaal

De Excel lijst kan in een GIS-pakket worden ingelezen, waarbij de x-as en y-as coördinaten worden gekoppeld aan de kaart. Als onderligger kan dan gebruik worden gemaakt van luchtfoto’s zoals bijvoorbeeld de luchtfoto’s van beeldmateriaal.nl waar deze luchtfoto’s als Web Map Service (WMS) beschikbaar zijn.

uitsnede gis propaantanks

Via dit beeldmateriaal is voor veel situaties al snel te zien of er sprake is van een propaantank. In gevallen waar het niet duidelijk is kan met bijvoorbeeld Google Streetview of Cyclomedia worden gecontroleerd of er een propaantank staat. Mocht dit ook geen duidelijkheid verschaffen is het altijd mogelijk ter plaatse te controleren of er een propaantank is.  

Om dubbelingen te voorkomen is het slim om de laag EV referenties tevens in te laden als WFS en te filteren op de categorie propaantanks met vergunning en zonder vergunning. 

Let op: bij eerste controles van de inventarisatie van WitteveenenBos is gebleken dat soms de al geregistreerde propaantanks in het REV een afwijkende locatie hebben ten opzicht van dezelfde tank zoals geïdentificeerd in de AI inventarisatie. Het kan dus zinvol zijn om bij tanks die al geregistreerd zijn de locatie-coördinaten te controleren.

De inventarisatie van WitteveenenBos is niet gecontroleerd op dubbelingen met de REV registraties.

 

Controle VTH-systeem

Als de gevonden propaantank al een dossier heeft bij uw omgevingsdienst dan zijn de gegevens bekend en kunnen ze, indien ze nog niet in het REV staan, worden ingevoerd.

Best practices ontbrekende propaantanks en gegevens

Gebruik onderstaande best practices ter inspiratie om de ontbrekende gegevens bij de waargenomen propaantanks te verkrijgen.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant legt in een nieuwsartikel op onze website uit hoe zij de zoektocht naar ontbrekende propaantanks aanpakten. Deze omgevingsdienst heeft op hun website een formulier opgenomen dat de gegevens verzamelt die voor een melding van een propaantank noodzakelijk zijn. Een steekproef van de ingevulde webformulieren krijgt ook daadwerkelijk bezoek van een handhaver.

DCMR Milieudienst Rijnmond werkt met een zelfchecklist die zij toesturen aan bedrijven, waarbij na inventarisatie van de luchtfoto’s, een tank is geconstateerd. Het niet invullen van deze zelfchecklist resulteert in een bezoek van de afdeling handhaving.

Registratie in het REV

Na verzameling van de gegevens van de gedetecteerde propaantanks zijn ze klaar om te registeren in het REV. Dit kan op verschillende manieren:

  1. In november 2023 is een format ontwikkeld waarmee u propaantanks in bulk aanlevert aan de REV-database. Dit format is te vinden in het REV-portaal onder de info-knop rechtsboven in het scherm. Lees meer hierover in het nieuwsartikel hierover op onze website.
  2. Handmatig via de MBA-module (BGM) van het REV-portaal.
  3. Met een JSON-bestand via de uploadmodule van het REV-portaal of via de API-koppeling.
Voorbeelden tanks propaan

Volgens de nieuwe Omgevingswet moeten nieuwe MBA’s zo snel mogelijk worden geregistreerd in het REV. Bestaande activiteiten uiterlijk op 1 januari 2025. Wacht vooral niet tot het laatste moment. Om snel toch al een goed overzicht te krijgen in het REV kan de bronhouder ervoor kiezen om de locatie van de tank aan te vullen met een voorinvulling. Hierbij geeft de invoerder een conservatieve inschatting van de inhoud en bijbehorende contouren van de tank. Bij binnenkomst van de melding met de juiste gegevens past de bronhouder deze gegeven dan aan om de daadwerkelijke situatie te registeren.

Het REV wordt gekoppeld aan het DSO en bevat veel nuttige informatie voor advisering rondom externe veiligheid.